MENU

BCN Metropolis

1971
2

II·lustració per a la revista municipal BCN Metròpolis nº10.